Platební „kalendář“

I. splátka = 300.000,- Kč rezervační poplatek do 5 pracovních dnů ode dne podpisu rezervační smlouvy

II. splátka = do 20% z kupní ceny (včetně již uhrazeného rezervačního poplatku) na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní

III. splátka = do 50% z kupní ceny (včetně již uhrazené I. a II. splátky) na základě dokončení hrubé stavby

IV. splátka = doplatek kupní ceny do advokátní úschovy po dokončení domu, kolaudaci a podpisu kupní smlouvy

Financování projektu zajišťuje BIDLI

Mgr. Vítězslav Kříž

Jindřišská 17, 110 00 Praha 1

+420 602 148 130
vitezslav.kriz@bidli.cz